Vítejte na stránkách Domova pod lípou LIPNÍK

Domov pod lípou Lipník poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, výchovné a ošetřovatelské služby lidem s mentálním postižením. Lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Důraz klademe na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, nácvik samostatného způsobu života, zajištění  a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů.

Pomoc lidem s mentální retardací je velmi žádoucí, zejména, když si pod pojmem představíme konkrétní podporu, správné postoje, odstranění bariér. Maximální možná míra integrace je uskutečnitelná za předpokladu, že pro ni budou vytvořeny podmínky, ve kterých nebude nikdo přehlížen, podceňován. Právě o to se  v našem zařízení snažíme. Přes vrozenost a trvalost postižení je možno u našich klientů hledat “záchytné ostrůvky”. Je  důležité respektovat zvláštnosti osob s mentálním postižením a jejich zvláštnosti nebrat jako mínusy, ale hledat v nich klady: bezprostřednost, emotivní přístup. Jsme si vědomi, že v péči o osoby se zdravotním postižením nelze očekávat radikální obrat k lepšímu bez hledání alternativních možností. Proto všichni pracovníci se snaží u klientů vytvořit pocit úspěšnosti, a tak jim zvyšovat sebevědomí a  vštěpovat  základy pro samostatný život.

Aktuálně

  • PSP

Nabídka volných míst

6 ledna, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka volných míst

  • Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, Lipník FS

Domov pod lípou obdržel dotaci z EU

3 června, 2022|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Domov pod lípou obdržel dotaci z EU

Domov pod lípou v současnosti realizuje stavební akci “Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou”. Na realizaci této akce jsme obdrželi dotační prostředky z Fondu soudržnosti EU, v rámci Operačního programu Životní prostředí.