Domov pod lípou

Poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou

Poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou

Poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou

Poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou

Poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou

Poskytovatel sociálních služeb

Zřizovatel:

Vítejte v našem domově!

Domov pod lípou Lipník poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, výchovné a ošetřovatelské služby lidem s mentálním postižením. Lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.
Důraz klademe na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů.
top