Dobrovolnický program

Náš dobrovolnický program funguje ve spolupráci s Magistrátem města Mladá Boleslav

V současné době máme dva dobrovolníky, kteří pravidelně dochází do našeho zařízení.

Dobrovolnická činnost v Domově pod lípou

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, výchovné služby lidem s mentálním postižením, lidem s kombinovaným postižením a osobám s poruchou autistického spektra. Lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.

První setkání v organizaci

První setkání dobrovolníka a kontaktní osoby probíhá v Domově pod lípou, Lipník – většinou na první schůzku doprovází koordinátor.
 
  • seznámení s organizací
  • motivační rozhovor
  • nastavení aktivit (časové vymezení, typ dobrovolnické činnosti apod.)
  • přiblížení problematiky klientů sociálních služeb

Kontakty

Koordinátorka dobrovolnického programu
Pechová Vlaďka
vedoucí služby DOZP
Nastoupí 3. 6. 2024
top