Pomohli nám

Významnými podporovateli naší činnosti, jakožto i volnočasových aktivit klientů jsou obce.

Mezi obce které nás finančně podpořily, patří

Naše organizace dlouhodobě úspěšně spolupracuje s několika dárci.

Mezi obce které nás finančně podpořily, patří

top