Jak nám můžete pomoci

Naší organizaci můžete pomoci několika způsoby:

  • Poskytnutím finančního daru

  • Poskytnutím hmotného daru

  • Poskytnutím služby bez nároku na odměnu

Všechny tyto možnosti pomoci jsou mezi oběma účastníky definovány příslušnou smlouvou v závislosti na dané formě podpory.

Poskytnutí hmotné formy podpory naší organizaci probíhá na základě osobního jednání a konkrétních představ a požadavků každého dárce.

Pomoc poskytnutím služby se myslí dobrovolnictví, popřípadě jakákoliv forma činnosti bez nároku na odměnu.
 

Finanční dary naší organizaci lze poskytnout bankovním převodem

Kontakt

Bankovní spojení:

Komerční banka Mladá Boleslav

Číslo účtu:

10037181/0100

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.

Ředitelka
Ing. Jana Juklová, DiS., MBA

Dárci, kteří přispějí Domovu pod lípou finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění

top