Popis služby

Snoezelen je multifunkčí metoda, která se realizuje v obzvlášť příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby. Jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování, s psychickými poruchami.

Cíl Snoezelenu se stanoví na základě předchozí diagnostiky a problémů konkrétního klienta. Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podporovat rozvoj osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na řadu oblasti vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem.

Principy

  • Individuální přístup
  • Možnost volby a výběru
  • Nedirektivní přístup
  • Správná časová délka
Snoezelen je multifunkčí metoda, která se realizuje v obzvlášť příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby. Jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování, s psychickými poruchami.
Cíl Snoezelenu se stanoví na základě předchozí diagnostiky a problémů konkrétního klienta. Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podporovat rozvoj osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na řadu oblasti vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem.