Popis služby

V keramické dílně uživatelé pracují s keramickou hlínou. Hlínu zpracovávají, využívají základní techniky – modelování, hnětení, válení, lepení šlikrem, barvení engobami, glazování, následné dekorování,  zdobení.

Činnosti s keramickou hlínou jsou vhodnou náplní terapeutických a volnočasových aktivit. S hlínou velmi dobře pracují i uživatelé s těžším stupněm postižení. Práce s hlínou rozvíjí psychomotorické dovednosti, tvořivost, fantazii, zručnost. Přináší uspokojení a radost z činnosti  a ze zhotovení keramických výrobků. Naše keramická dílna je vybavena keramickou pecí, potřebnými nástroji, nářadím a materiálem.

V keramické dílně uživatelé pracují s keramickou hlínou. Hlínu zpracovávají, využívají základní techniky – modelování, hnětení, válení, lepení šlikrem, barvení engobami, glazování, následné dekorování,  zdobení.

Činnosti s keramickou hlínou jsou vhodnou náplní terapeutických a volnočasových aktivit. S hlínou velmi dobře pracují i uživatelé s těžším stupněm postižení. Práce s hlínou rozvíjí psychomotorické dovednosti, tvořivost, fantazii, zručnost. Přináší uspokojení a radost z činnosti  a ze zhotovení keramických výrobků. Naše keramická dílna je vybavena keramickou pecí, potřebnými nástroji, nářadím a materiálem.