Naší organizaci můžete pomoci několika způsoby:

– Poskytnutím finančního daru

– Poskytnutím hmotného daru

– Poskytnutím služby bez nároku na odměnu

Všechny tyto možnosti pomoci jsou mezi oběma účastníky definovány příslušnou smlouvou v závislosti na dané formě podpory.

Finanční dary naší organizaci lze poskytnout bankovním převodem.

Bankovní spojení: Komerční banka Benátky nad Jizerou

Číslo účtu: 10037181/0100

Poskytnutí hmotné formy podpory naší organizaci probíhá na základě osobního jednání a konkrétních představ a požadavků každého dárce.

Pomoc poskytnutím služby se myslí dobrovolnictví, popřípadě jakákoliv forma činnosti bez nároku na odměnu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.

tel: +420 326 307 769 nebo +420 326 307 647

e-mail: reditel@domovpodlipou.cz

Dárci, kteří přispějí Domovu pod lípou finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.

(§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

(§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)