Domov pod lípou v současnosti realizuje stavební akci “Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou”. Na realizaci této akce jsme obdrželi dotační prostředky z Fondu soudržnosti EU, v rámci Operačního programu Životní prostředí.