Dobrovolnický program v Domově pod lípou funguje ve spolupráci s Magistrátem města Mladá Boleslav od roku 2015.

V současné době máme dva dobrovolníky, kteří pravidelně dochází do našeho zařízení.

Dobrovolnická činnost v Domově pod lípouDomov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, výchovné služby lidem s mentálním postižením, lidem s kombinovaným postižením a osobám s poruchou autistického spektra. Lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.

Cílová skupina
– Osoby s mentálním postižením
– Osoby s poruchou autistického spektra
– Osoby s kombinovaným postižením
– Osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
• Děti (3 – 15 let)
• Mládež (16 – 18 let)
• Dospělí jedinci (19 – 30 let)

Účel dobrovolnické činnosti
– vyplnění volného času klientů
– podpora sociálního kontaktu (nové tváře, podněty, aktivity: výtvarná činnost, vaření, hudební kroužek apod.)
– změna prostředí (výlety)
– podpora rozvoje komunikačních schopností
– spoluprožívání = budování důvěry klientů k běžnému okolí
– podpůrné aktivity k udržení soběstačnosti, průvodci pro klienty v běžném prostředí
– možnost blízkého seznámení se s životem lidí s mentálním postižením – navázání kamarádského vztahu s klientem = přítel, kamarád zvenčí, nemá na starost zajištění služeb, neposkytuje klientům služby, ale nabízí svou pomoc ve volném čase klienta

Časové vymezení vhodné pro dobrovolnickou činnost:
– každý den odpoledne od 14 – 17 hod (termíny je možné domluvit individuálně)
– víkendy dle dohody

Podmínky pro činnost dobrovolníka v Domově pod lípou
– absolvování úvodního pohovoru s koordinátorkou dobrovolnických programů
– absolvování vstupního školení pro dobrovolníky
– věk dobrovolníka nad 18 let
– absolvování doškolení specifické pro činnost s lidmi s mentálním postižením BOZP, prohlídka zařízení, seznámení se zaměstnanci, sdělení informací v jednání s klienty s mentálním postižením, upřesnění vhodných činností a potřeb klientů
– podepsání smlouvy o dobrovolnické činnosti a zachování mlčenlivosti
– účast na pravidelných supervizích
– povinnost dobrovolníka vyplývající ze smlouvy s Dobrovolnickým centrem, morální závazky vůči klientům

První setkání v organizaci

První setkání dobrovolníka a kontaktní osoby probíhá v Domově pod lípou, Lipník – většinou na první schůzku doprovází koordinátor:

– seznámení s organizací

– motivační rozhovor
– nastavení aktivit (časové vymezení, typ dobrovolnické činnosti apod.)
– přiblížení problematiky klientů sociálních služeb

Kontakty
Kontaktní osoba pro dobrovolníky v Domově pod lípou, Lipník
Bc. Petra Dobešová – sociální pracovník
e-mail: socialnipracovnice@domovpodlipou.cz
tel.: 326 307 033, 734 445 814
https://www.domovpodlipou.cz, nebo facebook.com/domovpodlipou

Koordinátorka dobrovolnického programu
Pechová Vlaďka
e-mail: pechova@mb-net.cz
tel.: 731 542 940
http://www.dobrovolnicimb.cz, nebo facebook.com/dobrovolnicimb