Aktivity uživatelů


Snoezelen

Snoezelen je multifunkčí metoda, která se realizuje v obzvlášť příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby. Jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování, s psychickými poruchami.
Cíl Snoezelenu se stanoví na základě […]

Pedigová dílna

V pedigvé dílně uživatelé pletou výrobky z pedigu. Pedig je přírodní proutí vyráběné z ratanových lián.

Z pedigu se pletou košíky, ošatky, různé dekorační výrobky, oplétají se předměty.  Uživatelé se v dílně seznamují s různými druhy postupů při pletení, používají nástroje a nářadí. Při práci s pedigem se využívá nejen pletení, ale i kombinace dalších technik. […]

Keramická dílna

V keramické dílně uživatelé pracují s keramickou hlínou. Hlínu zpracovávají, využívají základní techniky – modelování, hnětení, válení, lepení šlikrem, barvení engobami, glazování, následné dekorování,  zdobení.
Činnosti s keramickou hlínou jsou vhodnou náplní terapeutických a volnočasových aktivit. S hlínou velmi dobře pracují i uživatelé s těžším stupněm postižení. Práce s hlínou rozvíjí psychomotorické dovednosti, tvořivost, fantazii, zručnost. […]